Palestijnen en Joden in Honduras

De recente verkiezingen in Honduras, waarbij de uitkomst is dat de verdreven president Manuel Zelaya niet terugkeert in zijn ambt, halen zelfs hier de televisiejournaals.

In Honduras wordt al jaren de dienst uitgemaakt door een aantal ondernemersfamilies van Palestijnse en Joodse afkomst. De Palestijnen zijn voornamelijk Christenen en beide bevolkingsgroepen gaan vriendschappelijk met elkaar om. Samen bepalen zij het lot van Honduras. Ze waren eensgezind in hun streven om de door het leger verdreven Zelaya niet terug te laten keren, omdat zij in hem een leerling van Hugo Chávez zien die lak heeft aan de democratie en, -gelijk zijn grote voorbeeld, een populistische dictatuur nastreeft.

Lees verder