Palestijnen en Joden in Honduras

De recente verkiezingen in Honduras, waarbij de uitkomst is dat de verdreven president Manuel Zelaya niet terugkeert in zijn ambt, halen zelfs hier de televisiejournaals.

In Honduras wordt al jaren de dienst uitgemaakt door een aantal ondernemersfamilies van Palestijnse en Joodse afkomst. De Palestijnen zijn voornamelijk Christenen en beide bevolkingsgroepen gaan vriendschappelijk met elkaar om. Samen bepalen zij het lot van Honduras. Ze waren eensgezind in hun streven om de door het leger verdreven Zelaya niet terug te laten keren, omdat zij in hem een leerling van Hugo Chávez zien die lak heeft aan de democratie en, -gelijk zijn grote voorbeeld, een populistische dictatuur nastreeft.

Lees verder

La escalera

Melilla - verja

De Europese Unie strekt zich over de Middellandse Zee tot in Marokko uit. En de Spanjaarden mogen die stukjes Europa tot hun koninkrijk rekenen. Twee enclaves: Ceuta en Melilla. En omdat het stukjes Europa zijn op een ander continent, staat er een hek. Een hoog hek. Met prikkeldraad. En schijnwerpers. En politiepatrouilles. Want aan de andere kant van het hek begint Afrika. En daar wonen veel mensen die graag in Europa willen wonen. Want Afrika is arm en Europa is rijk.

Lees verder