In het Fotomuseum Den Haag was de kleine, maar interessante tentoonstelling ‘Vrij belangrijke foto’s’ over de liefhebberij van schrijver W.F. Hermans.

Foto’s, krantenknipsels en toelichtingen. Maar het interessantste vond ik…

Fotomuseum Den Haag - notitieschrift van W.F. Hermans
Fotomuseum Den Haag – notitieschrift van W.F. Hermans 

la Crónica