Con gusto is een populaire leergang van uitgeverij Intertaal voor hen die voor beroep of liefhebberij Spaans willen leren.

Luisteroefeningen

Bij de boeken hoort een app waarmee de cursist kan luisteren naar gesproken Spaans door een pagina te scannen met de telefooncamera. Alle luisteroefeningen op die pagina worden dan ten gehore gebracht. Dit heb ik getest op een telefoon met Android en het werkt goed. Maar voor hen die liever de luisteroefeningen op de computer downloaden, biedt Intertaal alle geluidsfragmenten aan die je als zip kunt downloaden en uitpakken, bijv. in een map ‘Spaans’.

Geluidsfragmenten

De bij de boeken horende geluidsfragmenten kun je als zip-bestanden downloaden bij de uitgever Intertaal, zodat ze op de computer afgespeeld kunnen worden m.b.v. van de mediaspeler. Intertaal levert ook de instructies erbij.

Losse geluidsbestanden, één voor één voor aanklikken

Eenmaal uitgepakt zijn het mp3-bestanden. Je kunt deze mp3-bestanden afzonderlijk aanklikken en beluisteren. De corresponderende oefeningnummers vind je in het leerboek.

Wat echter niet mogelijk is, is het beluisteren van alle bestanden achtereen. Is fragment 1 eenmaal afgespeeld, dan wordt niet automatisch fragment 2 gestart, zoals je verwachten zou. Ook kun je met de mediaspeler niet vooruit klikken naar het volgende fragment of terugklikken naar het vorige fragment. Dat is buitengewoon onhandig.

Playlist toevoegen

Playlist in map met luisteroefeningen
Playlist in map met luisteroefeningen

Wat de uitgever niet heeft meegeleverd in het zip-bestand is een z.g. playlist of afspeellijst. Ik beschouw dit als een omissie. Gelukkig is het mogelijk om zelf zo’n afspeellijst samen te stellen, hetzij met de hand in een text-editor, hetzij met speciale software, bijv. EasyTag (Open Source, dus kosteloos, beschikbaar voor MS Windows en Linux) of M3Unify (voor macOS, licentie $5,-). De speellijst heeft in ons geval de extensie *.m3u. Dit is een extensie die door de mediaspeler herkend wordt en aangewend om alle geluidsfragmenten samen te voegen tot één geheel.

Linux to the rescue

Ik heb ervoor gekozen om voor de luisteroefeningen van Con gusto nieuw zelf de afspeellijsten te maken m.b.v. een commando in de Linux-terminal en in de corresponderende map met de geluidsfragmenten te plaatsen. Dit doe je door eerst de map, bijv. Spaans/Con gusto nieuw/Con gusto nieuw 1 – tekstboek/ in de terminal te openen en dan het commando uit te voeren.

Het commando:

ls -1 *.mp3 > playlist.m3u

Voor ‘playlist’ kan iedere bestandsnaam gekozen worden, bijv. con-gusto-1_tekstboek-playlist.m3u. Deze playlist wordt dan in dezelfde map geplaatst als waar de corresponderende geluidsfragmenten zich bevinden. De playlist of afspeellijst kan geopend worden met iedere mediaspeler, bijv. Windows Media Player, iTunes of VLC.
N.B.: Zie de links onderaan voor een manier om ditzelfde met de command prompt van MS Windows te doen.

Luisteren

Luisteroefening
Luisteroefening

Eenmaal geopend, dan kun je gemakkelijk naar de volgende of vorige luisteroefening klikken. Of simpelweg achterover leunen en een aantal luisteroefeningen achter mekaar beluisteren, terwijl je in het boek meeleest. Of je zet de luisteroefeningen + speellijst op de telefoon of op een USB-stick en luistert in de auto naar de cursus.

Ten slotte

Er bestaan ook mediaspelers die in staat zijn om zelf iets slims te doen met een map vol mp3-bestanden en wel alle geluidsfragmenten tot één geheel weten te maken en achter mekaar af te spelen. Zonder playlist dus. Vaak is de voorwaarde dat de geluidsbestanden geplaatst worden in een speciaal voor dit gebruik bedoelde map, meestal Muziek of Muziekbibliotheek geheten. Maar voor gebruikers met een dergelijke speler is dit artikel niet bedoeld.

Handige links:

Naschrift dd 27 oktober 2021: het maken van afspeellijsten zoals hierboven beschreven is ook van toepassing op andere leergangen waarvoor Intertaal luisteroefeningen in de vorm van mp3-geluidsfragmenten aanbiedt. En in meer algemene zin op alle verzamelingen die uit geluids- of beeldbestanden bestaan.

la Crónica